Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 ir 4.76 straipsnius, atsižvelgiant į tai, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu yra naudojamasi bendraturčių sutarimu, ir į tai, kad kiekvienas iš bendraturčių turi pareigą atsakyti tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, tais atvejais, kai bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo objekto remonto darbai atliekami esant bendraturčių susitarimui, kiekvienas iš bendraturčių privalo prisidėti prie patalpų remonto darbų kainos apmokėjimo proporcingai savo daliai. Pavyzdžiui, jei už remonto darbus reikia sumokėti 1 000 eurų, o bendraturčiui priklauso ½ dalis bendrojoje nuosavybėje, jam teks sumokėti 500 eurų už remontą.

Tais atvejais, kai remonto darbai yra būtini patalpoms išlaikyti ir išsaugoti, bendraturčių susitarimas dėl remonto darbų nėra būtinas, nes kiekvienas iš bendraturčių turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas bendros dalinės nuosavybės teisės objektui išlaikyti ir išsaugoti. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą turtą, tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.

Vilniaus universiteto Teisės klinika pažymi, kad pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nelaikytina individualiai pritaikoma kiekvienam atvejui. Konkrečios situacijos aplinkybės ar pasikeitęs teisinis reguliavimas gali lemti kitokį teisinį vertinimą bei atsakymą. Norėdami gauti nemokamą individualią konsultaciją, užduokite klausimą internetu (spustelkite mygtuką žemiau) arba užsiregistruokite į gyvą susitikimą VU Teisės klinikos biure Vilniuje.